NVVB

WTI Special

B&R (Burgerzaken & Recht) is het vakblad van de NVVB. Het blad verschijnt zes keer per jaar en heeft een oplage van 2400 exemplaren. Ik schreef de interviews voor de WTI special (Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude) in het decembernummer van 2015.